Luật số 52/2010/QH12 của Quốc hội, Quốc hội ban hành ngày 27/06/2010

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:52/2010/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:27/06/2010
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Luật con nuoi 2010
Văn bản đính kèm: