Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:07/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:25/01/2016
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Văn bản đính kèm: