Thông tư số 133/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/08/2012

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:133/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:13/08/2012
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:THÔNG TƯ Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Văn bản đính kèm: