Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/02/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:23/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:16/02/2015
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản từ bản chính, chứng thực chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng. giao dịch
Văn bản đính kèm: