Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2012

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:16/04/2012
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản đính kèm: