Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/07/2011

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:40/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:27/07/2011
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Văn bản đính kèm: