Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012

Loại văn bản:Pháp lệnh
Số văn bản:04/2012/UBTVQH13
Cơ quan ban hành:Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành ngày:16/07/2012
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Văn bản đính kèm: