Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:28/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:10/04/2012
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
Văn bản đính kèm: