Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:51/2010/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/06/2010
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Luật Người khuyết tật
Văn bản đính kèm: