Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 31/07/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:28/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:31/07/2015
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
Văn bản đính kèm: