Luật số 05/2007/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:05/2007/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:21/11/2007
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
Văn bản đính kèm: