Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/03/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:28/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:12/03/2015
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản đính kèm: