Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:38/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:16/11/2013
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Luật Việc làm
Văn bản đính kèm: