Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/09/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:100/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:03/09/2013
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Văn bản đính kèm: