Quyết định số 1528/UBND-GT của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/03/2014

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1528/UBND-GT
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:27/03/2014
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:về việc bổ sung 04 Mẫu đơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/ 2014.
Văn bản đính kèm: