Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/09/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:50/2015/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:23/09/2015
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Văn bản đính kèm: