Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 11/11/2011

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:02/2011/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:11/11/2011
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Luật Khiếu nại
Văn bản đính kèm: