Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:99/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:20/10/2015
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015
Văn bản đính kèm: