Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:65/2014/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:25/11/2014
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Luật Nhà ở
Văn bản đính kèm: