Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:34/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:30/06/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Văn bản đính kèm: