Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/6/2014

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:30/06/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: