Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/5/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:23/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:19/05/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Văn bản đính kèm: