Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:44/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/05/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định về giá đất
Văn bản đính kèm: