Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:45/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/11/2013
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Luật Đất đai
Văn bản đính kèm: