Nghị định số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/05/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Văn bản đính kèm: