Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/05/2014

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành ngày:30/05/2014
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
Văn bản đính kèm: