Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 31/10/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2014/TT-TTCP
Cơ quan ban hành:Thanh tra Chính phủ
Ban hành ngày:31/10/2014
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Văn bản đính kèm: