Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:64/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:26/06/2014
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Văn bản đính kèm: