Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/02/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:11/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:18/02/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: