Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/03/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:31/03/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: