Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/01/2014

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:08/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:27/01/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Văn bản đính kèm: