Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2013

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:29/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2013
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013
Văn bản đính kèm: