Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên VÕ ĐẠI TRUYỀN
Tên thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Sở Tư pháp)
Nội dung Hồ sơ đang thụ lý giải quyết STT Mã hồ sơ Mã số biên nhận Ngày nộp Tên hồ sơ Trạng thái HS 1 0015215170571 14/02/2017 11:59 SA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Chờ tiếp nhận Mặc dù theo quy trình 4 gờ làm việc, nhưng đã hơn 1 ngày rồi tôi vẫn chưa được tiếp nhận
Đề xuất Vui lòng xử lý đúng qui định thời gian đã đặt ra
Chi tiết xử lý

Nội dung xử lý:

Da lien he Phong Tu phap huyen Nam Dong de nghi xu ly dung quy dinh. Tra loi cong dan biet.

Thủ tục đã giải quyết xong và trả cho công dân.

Văn bản kèm theo: