Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quốc tịch" - Sở Tư pháp (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Quốc tịch" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Nhập quốc tịch Việt Nam4
2Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
4Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam4