Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Y tế dự phòng" - Sở Y tế (28 thủ tục)

Lĩnh vực "Y tế dự phòng" (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpToàn trình
2Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpToàn trình
3Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngMột phần
4Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngMột phần
5Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDSToàn trình
6Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồngMột phần
7Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồngMột phần
8Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lýMột phần
9Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lýMột phần
10Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiệnToàn trình
11Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sựToàn trình
12Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mấtToàn trình
13Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉToàn trình
14Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
15Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủngToàn trình
16Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốtMột phần
17Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngMột phần
18Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhMột phần
19Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhàMột phần
20Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòngMột phần
21Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tảiMột phần
22Kiểm dịch y tế đối với hàng hóaMột phần
23Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể ngườiMột phần
24Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủngToàn trình
25Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp IIToàn trình
26Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
27Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
28Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình