Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Y tế dự phòng" - Sở Y tế (28 thủ tục)

Lĩnh vực "Y tế dự phòng" (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp4
2Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp4
3Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng4
4Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng4
5Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS4
6Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng4
7Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng4
8Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý4
9Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý4
10Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện4
11Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự4
12Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất4
13Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ4
14Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế4
15Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng4
16Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt4
17Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng2
18Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh2
19Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà2
20Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng2
21Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải2
22Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa2
23Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người2
24Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng4
25Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II4
26Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế4
27Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế4
28Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế4