Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Y tế dự phòng" - Sở Y tế (24 thủ tục)

Lĩnh vực "Y tế dự phòng" (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp4
2Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp3
3Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng4
4Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng4
5Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS4
6Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự4
7Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất4
8Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ4
9Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế4
10Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng4
11Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt4
12Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp4
13Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng2
14Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh2
15Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà2
16Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế4
17Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm4
18Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng2
19Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải2
20Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa2
21Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt2
22Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người2
23Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng4
24Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II4