Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Y tế dự phòng" - Sở Y tế (26 thủ tục)

Lĩnh vực "Y tế dự phòng" (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpMột phần
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpMột phần
3Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp IIMột phần
4Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngMột phần
5Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngMột phần
6Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDSToàn trình
7Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồngMột phần
8Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồngMột phần
9Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lýMột phần
10Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lýMột phần
11Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiệnToàn trình
12Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sựToàn trình
13Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mấtToàn trình
14Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉToàn trình
15Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
16Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủngToàn trình
17Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốtMột phần
18Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngMột phần
19Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòngMột phần
20Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tảiMột phần
21Kiểm dịch y tế đối với hàng hóaMột phần
22Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể ngườiMột phần
23Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủngToàn trình
24Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
25Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình
26Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tếToàn trình