Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ chi phí di dờiToàn trình
2Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mớiToàn trình
3Hỗ trợ thuê mặt bằngToàn trình