Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" - Sở Văn hóa Thể thao (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thông báo tổ chức lễ hộiToàn trình
2Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rônToàn trình
3Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáoToàn trình
4Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeToàn trình
5Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngToàn trình
6Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
7Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
8Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamToàn trình
9Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeToàn trình
10Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngToàn trình
11Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hộiToàn trình