Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thú y" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Thú y" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp tỉnh)Một phần
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú yMột phần
3Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú yToàn trình
4Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)Một phần
5Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)Toàn trình
6Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnhMột phần
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.Một phần
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàngToàn trình
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớnMột phần
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớnToàn trình
11Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp TỉnhToàn trình
12Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)Toàn trình
13Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú yToàn trình
14Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnhMột phần
15Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)Toàn trình
16Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)Một phần