Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thú y" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (25 thủ tục)

Lĩnh vực "Thú y" (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y4
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
3Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y4
4Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y4
5Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
6Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản4
7Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại4
8Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại4
9Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)4
10Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận4
11Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận4
12Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận4
13Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh4
14Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm4
15Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng4
16Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng4
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn4
18Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn4
19Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận4
20Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản4
21Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
22Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y4
23Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y4
24Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
25Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh4