Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Trồng trọt" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Trồng trọt" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồngMột phần
2Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồngMột phần
3Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhânMột phần
4Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồngMột phần
5Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồngMột phần
6Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhânMột phần
7Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hànhToàn trình
8Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bónMột phần
9Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bónMột phần
10Xác nhận nội dung quảng cáo phân bónToàn trình
11Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tínhMột phần