Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Trồng trọt" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Trồng trọt" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.Toàn trình
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bónToàn trình
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bónToàn trình
4Xác nhận nội dung quảng cáo phân bónToàn trình
5Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cay đầu dòng cây công ngiệp, cây ăn quả lâu năm.Toàn trình