Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đường sắt" - Sở Giao thông Vận tải (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Đường sắt" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)Một phần
2Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắtMột phần
3Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắtMột phần
4Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắtToàn trình