Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lâm nghiệp" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Lâm nghiệp" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lậpToàn trình
2Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc UBND tỉnh quản lýToàn trình
3Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lýToàn trình
4Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)Toàn trình
5Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chứcToàn trình
6Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗToàn trình
7Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thếMột phần
8Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệpToàn trình
9Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệpToàn trình
10Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácToàn trình
11Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônToàn trình
12Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITESToàn trình
13Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khácMột phần
14Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)Toàn trình