Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý môi trường y tế" - Sở Y tế (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý môi trường y tế" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế4
2Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm4