Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục trung học" - Cấp huyện (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục trung học" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tuyển sinh trung học cơ sởToàn trình
2Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nướcMột phần
3Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoàiMột phần
4Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thụcMột phần
5Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dụcMột phần
6Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lạiToàn trình
7Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sởToàn trình
8Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)Toàn trình
9Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.Một phần
10Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sởMột phần
11Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sởMột phần