Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục tiểu học" - Cấp huyện (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục tiểu học" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcMột phần
2Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcToàn trình
3Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lạiToàn trình
4Sáp nhập, chia, tách trường tiểu họcToàn trình
5Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)Toàn trình
6Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcMột phần