Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiMột phần
2Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻMột phần
3Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thụcToàn trình
4Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dụcMột phần
5Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Toàn trình