Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiToàn trình
2Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻToàn trình
3Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thụcMột phần
4Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dụcToàn trình
5Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Toàn trình