Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo hiểm xã hội" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo hiểm xã hội" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.Một phần