Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thông báo thành lập tổ hợp tác" - Cấp xã (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Thông báo thành lập tổ hợp tác" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo thành lập tổ hợp tác3
2Thông báo thay đổi tổ hợp tác4
3Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác4