Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Mỹ phẩm" - Sở Y tế (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Mỹ phẩm" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩmToàn trình
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩmToàn trình
3Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nướcToàn trình
4Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩuToàn trình
5Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩmToàn trình
6Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩmToàn trình
7Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏngToàn trình
8Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYTToàn trình
9Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáoToàn trình