Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quy hoạch xây dựng, kiến trúc" - Sở Xây dựng (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Quy hoạch xây dựng, kiến trúc" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúcMột phần
2Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).Một phần
3Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghềMột phần
4Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúcMột phần
5Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt NamMột phần
6Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt NamMột phần
7Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnhToàn trình
8Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhMột phần
9Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhMột phần