Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Xây dựng" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Xây dựng" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhMột phần
2Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhMột phần
3Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.Toàn trình
4Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)Toàn trình
5Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnhMột phần
6Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcMột phần
7Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcMột phần
8Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcMột phần
9Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phươngMột phần
10Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tưToàn trình